PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU SD ISLAM AL-UMM MALANG 2019-2020

SD ISLAM AL-UMM MALANG MENERIMA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PENDIDIKAN 2019-2020 A. VISI: “Terwujudnya insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, terampil, dan bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.” B. PROFIL LULUSAN Memiliki bekal ilmu dasar Islam Mampu membaca al-Quran dengan tajwid dan makhroj yang baik dan benar Hafal al-Qur’an minimal 4 Juz (Juz 30, 29,…
Read more